Kjøpsbetingelser

Selger er BK Logistikk AS (Org.nr. 981 052 927), tlf. 33 48 59 00 eller e-post fargekart.henvendelser@bk.no, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer 25% MVA. BK Logistikk AS reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske årsaker.

Betaling
Vi sender ut faktura for innloggede kunder. Her står bestiller ansvarlig for korrekte opplysninger blir benyttet. Ved feil-registrering so medfører manuelt arbeid i etterkant vil det belastes 90kr i behandlingsgebyr.

Vi benytter Vipps som betalingsløsning. Du betaler trygt med Vipps eller ditt VISA/Mastercard.

Levering
Vi leverer alltid varene raskest mulig, og senest 3 virkedager etter at ordren er mottatt med varen på lager. I høytider og hektiske perioder kan lengre leveringstid forekomme.

Forsendelse
Vi sender våre varer med Posten/Bring eller utlevering i butikk. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt i bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret eller i butikk blir pakken sendt i retur til oss. Ved uavhentede pakker vil det påløpe et gebyr på kr. 250,-.

Reklamasjon
Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomstdagen. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått, slik at vi kan løse problemet på beste måte. Send oss bilder av varen og emballasjen sammen med ditt ordrenummer og fulle navn. Ta godt vare på både varen og emballasjen til du hører fra oss igjen.

Angrerett
Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Hvis du angrer på kjøpet, returnerer du for egen regning dine varer ubrukt og uten skader i originalemballasjen slik at disse er hos oss senest 14 dager etter mottagelsen. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Varer som tilbakesendes uten originalemballasje, viser tegn til bruk eller har skader kan ikke byttes eller returneres.

Legg ved angrerettskjema sammen med returforsendelsen. Angreretten gjelder varer fra vårt standard sortiment og lagerholdte størrelser.

Last ned angrerettskjema

Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand i original emballasje. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket. Returen sendes til:

BK Logistikk AS
Nordre Fokserød 13 B
3241 Sandefjord
Norge

Husk å legg ved angrerettskjema og kontaktinformasjon slik at vi finner tilbake til din ordre.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Endringene i vilkår
BK Logistikk AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å formidles videre til utenforstående.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Nyhetsbrev og markedsføring
Du kan samtykke til nyhetsbrev og markedføring ved å huke av for at du ønsker å motta dette. Takker du ja, kan du når som helst melde deg av.

Personvern
Les personvernerklæringen som forteller hvordan BK Logistikk AS samler inn og behandler personopplysninger her
Har du spørsmål så ta kontakt med oss på mail post@bklogistikk.no eller telefon 33485900.